Indeling ligplaatsen

Door de sterke groei van onze club zijn we de indeling van onze botenparking gaan herbekijken. Er is nood aan wat meer structuur om alle boten correct te kunnen stallen.

In de komende periode zullen de boten dan ook een vaste ligplaats toegekend krijgen en zullen we dit evalueren. Zodra dit in voege is zal er een plan met de desbetreffende boten uitgehangen worden en zal er een mailing naar de leden gebeuren.

We zijn ervan overtuigd dat deze manier van stallen duidelijker zal zijn en we verwachten dan ook dat de boten met staande mast beter beschermd zijn tijdens rukwinden.

%d bloggers liken dit: