Nuttige informatie

Clubinfo

Lidmaatschap 2023

Tarieven zeilclub Sirocco

Individuele aansluiting72 EUR
Gezinsaansluiting 93 EUR
Gereduceerd lidgeld
– jeugdaansluiting (<18jaar op 1/1/20xx)
– senioren (>67jaar op 1/1/20xx)
– G-Watersport
60 EUR
Eenmalige aansluitingskosten40 EUR
Zomerligplaats 1e boot30 EUR
Zomerligplaats bijkomende boten25 EUR
Afzonderlijke trailerstalling25 EUR
Tarievenlijst 2023

Politiereglement Paalse Plas

Terugbetaling mutualiteit

Verzekeringen

Info verzekering via WWSV

Wat te doen bij een ongeval?